Forsiden

Produktion

Opslagstavlen

Fotogalleri

Vedtægter

Bestyrelsen

Links

 
 I forbindelse med den såkaldte "skrotningsordning" blev det i 2002 klart, at de to vindmøllelaug I/S Thorø Huse og Ebberup-Sønderby Vindmøllelaug med fordel kunne udskifte de 5 gamle møller med en stor ny. Der blev arbejdet hårdt med at få alle tilladelser på plads, samt at få møllen rejst inden fristen udløb 31/12.
I starten af december var møllen på plads og kunne starte sin produktion af ren energi. Interessentselskabet Tronebjerg Vindmøllelaug I/S er opdelt i 3496 andele, der hver svarer til en produktion på 1000kWt/år.

Data angivet med tilladelse fra Bonus A/S.

1,3 MW
Bonus 1,3 MW er en af de største møller i Bonus' produktprogram. 1,3 MW møllen har i princippet samme maskinopbygning som Bonus 1 MW og Bonus 600 kW Mk IV, og drager derved nytte af mange års erfaringer fra begge serier. Møllens design bygger på "Det danske Koncept" ligesom mange andre fabrikanter. En mængde designdetaljer adskiller dog Bonus-møllerne fra de andre møller på markedet. Hovedkomponenterne, som f.eks. nav, hovedaksel, gear, krøjesystem, generator er af særlig kraftige dimensioner og har været kendetegnende for Bonus-møllerne i mere end 10 år. Som ved Bonus 1 MW møllen sker effektreguleringen i høj vind ved CombiStall®, hvor den simple og effektive stallregulering, der er kendt fra mindre Bonus-møller, bliver kombineret med automatisk justering af vingerne. Det medfører, at middeleffekten i høj vind altid er præcis 1,3 MW uanset vejrforholdene.
Rotor
 
Som alle andre vindmøller fra Bonus har 1,3 MW møllen en trebladet rotor. Dette rotorkoncept er simpelt, pålideligt og effektivt, og brugen af avancerede, aerodynamiske detaljer giver en tiltrækkende kombination af høj ydeevne og lavt støjniveau. 1,3 MW møllen reguleres med CombiStall®. Hver vinge har sit eget uafhængige og fuldt drejelige system, og indstillingen bliver justeret automatisk i høj vind, så middeleffekten holdes konstant på 1,3 MW. De drejelige vinger bruges også til optimering af produktionen ved lavere vindhastigheder og ved stop af møllen. I stopsituationer drejes vingerne 90 grader på tværs af omløbsretningen, og fungerer derved som aerodynamiske bremser. Glasfibervingerne fremstilles af LM Glasfiber. Vingerne har lynbeskyttelse med lynindfangning i tipperne, hvilket kraftigt mindsker risikoen for skader, selv ved direkte lynnedslag.
Maskindesign

BONUS 1,3 MW har den nyeste type maskinopbygning, der er udviklet af Bonus. Selve bundrammen er en stålkonstruktion i ét stykke uden svejsninger og har derfor optimal styrke.
Hovedakslen er lang, og akslens understøtning er anbragt symmetrisk omkring tårnets akse, så kraftforløbet gennem strukturen bliver så gunstigt som muligt. Resultatet er en simpel, robust og attraktiv maskinkonstruktion. Hele maskineriet i mølletoppen er beskyttet med en maskinskærm udført i stålplade.

Styring

1,3 MW vindmøllen har en microprocessor-styring med flydende krystal-display og flytbar håndterminal. Alle styringsaktiviteter for kontrol, service og statistik kan programmeres både i tårnets bund og i mølletoppen. Fjernovervågningen, der leveres som ekstraudstyr, er Windows-baseret og giver mulighed for indhentning af statusoplysninger og kontrol fra en terminal placeret hos brugeren.
Tårn
Vindmøllen leveres på et konisk rørtårn udført i
stålplade. Det har indvendig opstigning med direkte
adgang til krøjesystem og mølletop. Tårnet har
elektrisk lys, og er udstyret med faldsikring.
Type: Konisk rørtårn
Navhøjder: Fra 45 m til 68 m
Korrosionsbeskyttelse: Malet