02.02.12
18:33

Hej Bent Tak for svaret. Fint at det drøftes til marts Jeg forstår det således, at vi skal betale skat af produktionen uanset om der er udbetalt eller ej. Dvs. at vi også har betalt skat at det beløb som er hensat til vedligeholdelsse mv. Nok en overraskelse for flere end mig. Hvad mener du med "at man ikke mister sit fradrag for 2011" - hvad er det for et fradrag? Venlig hilsen Evan Jensen
2/2-2012
Hvert år i forbindelse med den skriftlige indkaldelse til interessentskabsmødet udsendes et skema til brug for udfyldelse af selvangivelsen. F. eks. stod der i den der vedrørte 2008 følgende:
Salg af el: 1.645.283kr. svarende til 471kr. pr. andel
Renteindtægter: 34.499kr. svarende til 10kr. pr. andel
Det betyder så, at hvis man har 20 andele, skal man svare skat af 9420kr. + 200kr. = 9620kr. dog minus det gældende fradrag som i dag er på 7000kr. (se opslagstavlen 19/3-2011) det resterende beløb på 2620kr. overfører man så til rubrik 38 på selvangivelsen.
Det er altså den enkelte interessent, der skal sørge for at oplyse skat om indtlægten fra vindmølleandelene. Der gælder andre regler for de få, der har virksomhedsbeskatning.
Venlig hilsen Bent Højsgaard
18-03-2012
Jeg er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at der findes andre måder at opgøre skatten på end den ovenfor beskrevne.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


01.02.12
22:34

Tak for svaret og din foreløbige redegørelse Bent. Vi er ikke enige om anvendelsen af hjemmesiden, men vi har jo valgt jer til at træffe afgørelserne, - så OK. Måske emnet om øget information kan tages op på den kommende generalforsamling. Jeg er ikke klar over om I/S'et er skattepligtig. Men hvis det IKKE er tilfældet, er det så en overvejelse værd, at undlade at udbetale for produktion i 2011, når vi er kommeet ind i 2012 og så udbetale det mere i 2012 efter generalforsamlingen når I alligevel først udbetaler på dette tidspunkt (fremgår af opslagstavlen), - eller "dur" det ikke?? Venlig hilsen Jørn Evan Jensen
02-02-2012
Jeg vil sørge for, at spørgsmålet om hjemmesiden bliver taget op i forbindelse med det kommende interessentskabsmøde 29/3-2012. Så håber jeg, at der kommer nogle gode forslag til udvidelser og indhold. Med hensyn til skat, så husker jeg det sådan, at den enkelte interessent er skattepligtig i forhold den solgte produktion for året, selvfølgelig delt forholdsmæssigt ud på andele. Det betyder at skattepligten ikke følger udbetalingerne, men produktionen. Vi kan altså ikke flytte rundt på skatten ved at flytte på udbetalingerne, men det betyder også, at man ikke mister sit fradrag for 2011, selvom pengene først falder i 2012. Jeg håber, at dette giver mening.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


01.02.12
19:46

Dejligt med den happy end i forsikringssagen - men hvad er selvrisikoen? Jeg er nok på bølgelængde med Jørn Evan Jensen med hensyn til lidt mere aktivitet på hjemmesiden. Venlig hilsen Inge Lise Lund
1/2-2012
Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke redegøre for størrelsen på hverken selvrisiko, prisen på lejerne eller værdien af det forsikrede drifttab. Jeg kan dog fortælle, at vi har opgjort det formodede drifttab til 117289kWh.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


24.01.12
23:00

Kære bestyrelse. Alle skal have en hjemmeside, - hvad med også at bruge den. Vi har en udmærket hjemmeside, som jeg mener bestyrelsen anvender alt for lidt til information. Hvad med at der en gang pr. måned kom en information om løst og fast istedet for, at hjemmesiden kun anvendes af interessenterne med spørgsmål til bestyrelsen. En information kan sagtens lyde: Intet nyt siden sidst. Det vil være OK, - da det må svare til at gå til læge og få oplyst, at man intet fejler, - så har man det straks meget bedre. Der er et spørgsmål fra Inge Lise dateret den 9.1. som ikke er besvaret, - er det OK????? Der virker helt urimeligt, at der ikke er en afklaring på forsikringssagen. Venlig hilsen Jørn Evan Jensen
1/2-2012
Tak for dit indlæg. Det er helt klart ikke OK, at et indlæg ikke besvares med det samme. Med hensyn til anvendelsen af hjemmesiden, har det aldrig været tanken, at den skulle bruges til andet end at give relevante aktuelle oplysninger - når der var nogen. Det er måske en god idé at bringe flere informationer på hjemmesiden, men med jævne mellemrum blot at oplyse, at der ikke er noget nyt, finder jeg ikke relevant. Siden med møllens produktion, som opdateres hver måned, kan jo betragtes, som en "helbredserklæring fra lægen", og trænger man til at kende "patientens" her-og-nu-tilstand, kan dette ses på siden med online forbindelse til møllen (en service som meget få vindmøllelaug kan henvise til).
Med hensyn til forsikringssagen, er vi helt enige om, at det er urimeligt, at der først nu er kommet en afklaring på sagen. Det kræver 3 parter for at nå til en afklaring af denne sag: Siemens, Codan og os. Der har ikke fra vores side manglet tilskyndelse, opfordringer eller opfølgning i denne sag. Sagen er nu afklaret (se opslagstavlen). En nærmere orientering vil blive fremlagt på interessentskabsmødet 29/3-2012 kl. 19, hvor vi håber, at rigtig mange vil møde op.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


09.01.12
22:40

Kære Tronebjerg Hvornår forventer I en afklaring af gearregningsproblematikken? Godt nytår Inge Lise Lund ankerlund1@gmail.com
1/2-2012
Jeg beklager, at der først kommer et svar på dette spørgsmål nu. Der har været arbejdet meget med forsikringssagen, og heldigvis har den nu fået den bedst tænkelige afslutning. Se mere herom på opslagstavlen. Også godt nytår til dig.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


02.12.11
13:34

Status om udbetaling ønskes. Hvorfor betaler vi ikke reperation af opsparing til formålet? venlig hilsen Knud
07-12-2011
Vi kan godt vælge at betale reparationen for opsparede midler + indtægter for salg af el, i så fald vil der næppe være penge til udbetaling til interessenter i 2011. Vi kender ikke udfaldet af forsikringssagen, men har sikret os, at vi ikke betaler renter på fakturaen (ca. 1.000.000,- + moms) vedr. det renoverede gear. Til gengæld har vi selv renteindtægten på de midler, vi har tilbageholdt. Vi afventer i øjebliket en faktura vedr. udskiftning af 4 vingecylindre m.m. (ca. 100.000,-), det er denne reparation der gør, at møllen ikke længere larmer fra vingerne. Vi skal undgå at komme i en situation, hvor vi skal ud at opkræve penge hos interessenterne, så derfor tilbageholder vi pengene. Vi så selvfølgelig helst, at disse sager var afsluttet, men da udspillet i forsikringssagen skal komme fra Siemens, finder vi det mest hensigtsmæssigt, at det er dem, der har penge tilgode.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


23.11.11
11:04

Kære Bent Højsgaard Er der noget nyt om forsikringssagen vedr. gear til vor vindmøllen? Jeg mener der er gået lang tid, og der snart må være en løsning. Der er sikkert mange foruden mig der følger sagen. Med venlig hilsen Holger Hansen Stensledgaardsvænget 12 5610 Assens
07-12-2011
Det forholder sig sådan, at gearet efter inspektion i Brande (hos Siemens) er sendt til Tyskland for nærmere inspektion. Vi har flere gange rykket for en afgørelse. Vi er i kontakt med en teknisk ekspert fra vindmølleforeningen som varetager vores interesser i denne sag.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


25.10.11
10:38

25.10.2011 - hvorfor står vindmøllen stille? Det er vist 2. eller 3. dag - er det ikke? Bente Lund Christoffersen j-b1122@pc.dk
25-10-2011
Hej Bente

Det er sådan, at møllen i øjeblikket er ved at blive repareret. Vi har siden en gang i sommer været plaget af nogle lyde, der kom fra vingerne. Der er flere, der har klaget over disse lyde, men der har været mangel på reservedele, så reparationen er først blevet udført nu. Det er godt, at der er nogen, der holder øje med møllen, selvom vi har service og overvågning fra Siemens, er det ingen skade til, at vi selv er opmærksomme.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


30.09.11
16:15

Hej Måske ved i det godt, møllen larmer, det er som om noget er løst inde i den ene vinge, det er lidt svært at sove her i Nyhusene, Mvh Ole Larsen Torø huse vej 35
25-10-2011
Vi har siden en gang i sommer været plaget af nogle lyde, der kom fra vingerne. Der er flere, der har klaget over disse lyde, men der har været mangel på reservedele, så reparationen er først blevet udført nu.
Venlig hilsen Bent Højsgaard



13.09.11
09:13

Vi kan ikke følge vindmøllens produktion. Der er fejl i EDB systemet. Hvad er problemet? Med venlig hilsen Holger Hansen Stensledgaardsparken 12 5610 Assens
13. september 2011. Fejlen er rettet.


07.09.11

11.53

Til bestyrelsen Den 7/9-11 kl. 11.30. Endnu engang står vor vindmølle stille.Det se ud til at de sidste 10 til 12 timer har der ikke været produktion.Når vi har underskud af produktion kan det ikke være rigtig, at der skal være så lang standtid. Er der ingen døgnvagt på møllen? Jeg håber der er en som vil svare. Sidste gang jeg sendte en mail til brevkassen fik jeg ingen svar. Med venlig hilsen Holger Hansen Stensledgaardsvænget 12 5610 Assens. Jeg har mail ihvh@live.dk Holger Hansen Stensledgaardsvænget 12 5610 Assens

7. september 2011. Systemet fungerer på den måde, at der hver fjerde time foretages et opkald til møllens computer fra Siemens i Brande. Hvis der er fejl på møllen, af den ene eller anden grund, startes der en sag op, som resulterer i et teknikerbesøg på møllen hurtigst muligt typisk efterfølgende dag. I går kl. 18 stoppede møllen på grund af overspeed, fejlen blev registreret hos Siemens, og da jeg her til morgen blev bekendt med at møllen stod stille, ringede jeg for en sikkerheds skyld til Siemens og fik at vide, at der var planlagt besøg på møllen d.d. Her kl. 13.37 kan jeg se at møllen stadig står stille, men jeg holder selvfølgelig øje med situationen.
Med hensyn til din tidligere henvendelse må jeg blive dig svar skyldig. Som du kan se, er der ikke registreret nogen ubesvarede henvendelser, men jeg skal da selvfølgelig beklage, at du har sendt noget uden at få svar.
Venlig hilsen Bent Højsgaard
Formand


20.06.10
19:16

jeg har problemer med at se hvad møllen producere er det bare mig eller er der flere der har samme problem mvh birthe kjær
21. juni 2010 Nej, det var ikke bare dig. Problemet er nu løst.


28.03.10
09:08

Hej Bent. Jeg har problemer med at komme ind og se, hvad møllen producerer. Har du evt. også? God påske - hilsen Niels Ryssel
28. marts 23.49 Ja, jeg oplever også problemer - men problemerne er nu løst.


14.03.10
18:13

Adresseændring. Bjarne Toft Olsen er flyttet fra Å Strandvej 3, 5610 Assens til Ålevejen 11, 5610 Assens
Din besked er sendt videre til kassereren.


19.11.09
15:11

Jeg vil gerne kontaktes via mail, da jeg har nedlagt den hidtidige vindmøllekonto i Sparekassen Faaborg. Min mailadresse er: klj@dbmail.dk MvH Karsten Jørgensen Rybergsvej 34 5631 Ebberup
Din besked er sendt videre til kassereren.


24.10.09
11:27

jeg kan ikke kommme på vindmøllen online hvordan kan det være mvh peder kjær ped@dhif.dk
Problemet er løst.


07.02.09
18:05

Er det muligt allerede nu at få de relevante oplysninger der skal bruges til årsopgørelsen for 2008, så jeg kan få det indberettet inden den 19/2? Hilsen karinvinther@yahoo.dk
Hej Karin. Disse oplysninger findes sammen med materialet, som er udsendt i forbindelse med interessentskabsmødet.


18.08.08
10:48

Hej Bent! De sidste to gange, jeg har villet gå ind og se på produktionen nu og her, har maskinen ikke villet vise siden. Er der noget galt - eller hvad? Hilsen Niels
Hej Niels. Ja, der var noget galt! Der var opstået 2 fejl på telefonlinjen op til møllen, men TDC har repareret dem d. 19.august.


05.08.08
17:00

jeg kan ikke længere finde hjemmesiden med online produktionsoplysninger. Hvad er det nu adressen er? karlvinther@hotmail.com
Du behøver ikke at kende adressen til vindmøllen online, hvis du går ind på www.tronebjerg.dk så er det, det øverste punkt i menuen til venstre.


26.07.08
12:32

Hvornår finder næste udbetaling sted ?? Venlig hilsen Inge Lise Lund e-mail adr. ingelise@lund.mail.dk
På et tidspunkt i september 2008.


09.06.08
22:09

Hej Vores email adresse er: tirslund@tirslund.dk og den virker nu hvis i vill skrive lidt sammen om den teknik i bruger til jeres Vindmølle Online side. Venlig Hilsen Henriette Olsen
Der er sendt lidt materiale.


14.04.08
20:07

Hej Ib Da jeg ikke kan finde din mailadresse på hjemmesiden får du hermed min mailadresse for fremtidige informationer. fam-vestergaard@mail.dk mvh Finn Vestergaard
Meddelelsen er sendt videre til Ib.


03.04.08
09:00

hvornår kommer den endlige afregning for 2007 ? venlig hilsen dorthe olsen
Efter Interessentskabsmødet 26/3 08.: vil pengene blive udbetalt.


19.02.08
12:59

Der er problemer med at indrykke salgsannoncer: Vil gerne have følgende annonce indrykket under køb og salg: 30 stk. andele i Tronebjerg Vindmøllelaug I/S sælges. Henvendelse til Christian Rasmussen tlf. 40252049
Når du har indrykket en annonce skal du trykke på F5 for at opdatere skærmbilledet - dine annoncer er kommet med!


05.02.08
23:40

Hej Jeg ville lige høre hvordan jeres vindmølle online virker. Jeg er ved at arbejde med tirslund vindløllelaugs hjemmeside (www.tirslund.dk) og faldt over jeres side imens. Det er rigtig flot at man kan få de seneste data fra vindmøllen at se på siden. Jeg går ud fra at i simpelthen har vindmøllens computer som en server der hele tiden sender det nyeste data ud som XML. Men er det noget som kommer med jeres møller eller er det noget i selv har sat op? Mange Venlige Hilsner Henriette Olsen
Tak for de venlige ord, du vil blive kontaktet med lidt flere tekniske oplysninger.


21.01.08
16:59

Er der mulighed for,at man som anparthaver kan få sine udbetalinger direkte til eget pengeinstitut og ikke til Fåborg Sparekasse? Venlig hilsen Bent Jørgensen, Stenstrup
Det kan godt lade sig gøre. Du skal blot sende reg. nr. og kontonummer til kassereren: imchr@assens.dk


10.10.07
01:03

hvornår bliver afkast for første halvår 07 udbetalt venlig hilsen dorthe olsen
Udbetalingen fandt sted i september, og var på 375kr./andel.


14.02.07
22:21

Hej Ib. Jeg skulle angiveligt stå på nogle andele, jeg er bare ikke klar over hvor mange eller hvor jeg kan få overblik over dette. Jeg fik indkaldelse til "generalforsamling" i 2006. Det skulle være min far (Hans Vilhelm Aagaard) der har sat mit navn på nogle andele. Jeg vil gerne have svar direkte på mail: otcraa@orlik.dk Med venlig hilsen Richard Aagaard Jerichausgade 5 5610 Assens Tlf. 64713865
Meddelelsen er videresendt til kassereren.


30.01.07
12:54

Hej Bent! Ret lige tallet 967 kWh på opslagstavlen til 967200. Hilsen Niels
Fejlen er rettet! Tak til matematiklæreren! Hilsen Bent


01.01.07
12:58

Ville det være muligt, at man her på hjemmesiden kunne se, hvornår der næste gang er generalforsamling i selskabet? Hvis det allerede er tilfældet, hvor står det så? Godt nytår til alle fra en meget tilfreds interessent. Erik Nygaard Sørensen
Det er muligt - der afholdes Interessentskabsmøde i Torø Huse Forsamlingshus onsdag d. 14. marts kl. 19.00


03.09.06
19:55

Kan det passe at der ikke er sat penge ind på vindmøllekontoen siden den 21.12.2005. Svar venligst.h.m.t. Hilsen Per Andreasen Gl. Skolevej 10, Mullerød 5683 Haarby, E-mail hape@besked.com
Som det fremgår af referatet fra repræsentantskabsmødet 30. marts 2006, blev det besluttet at ændre udbetalingstidspunkterne, så de er i overensstemmelse med vedtægterne (se pkt. 2) Det kan i den forbindelse nævnes, at der kommer en udbetaling primo september 2006 på 350kr./andel.


23.11.04
17:05

hvornår udbetales vindmølle udbytte 2. halvår 2004 jørgen wentzlau
Udbetalingen fandt sted midt i december 2004


26.09.04
18:30

Jeg kunne godt tænke mig at kende dato og beløb på alle de udbetalinger der har været (kr pr anpart) MVH Mogens Jordt
050213 Beklager det sene svar. Udbetalingerne fandt sted således:
Jun 2003 250,-
Dec 2003 270,-
Jun 2004 285,-
Dec 2004 335,-
050611 Angivelse af udbetalinger vil fremover kunne ses i lige under tallene for produktionen.


10.05.04
18:03

Ville det ikke være en god ide at bringe et referat fra generalforsamlingen. Selv om man er forhindret i at komme, vil man jo gerne vide, hvad der blev besluttet! Per V. Thiesen
050213 Det overvejes til næste generalforsamling.


07.05.04
08:59

For overskuelighedens skyld efterlyser jeg en kolonne i produktionsskemaet, hvoraf det skal fremgå, hvad normalmåneders subtotal er. Kan det lade sig gøre?. Med venlig hilsen Jørgen Christian Overgaard
040508 01:26 Jeg har tilføjet en kolonne med normalmådeders subtotal samt en kolonne med status.
Venlig hilsen Bent Højsgaard


02.05.04
09:23

Hvornår indberettes aprilproduktionen? Hilsen Mia Hjernø Overgaard Madsen
040502 14:27
Normalt indberettes produktionen den første dag i efterfølgende måned, men der var lige lidt problemer med kommunikationen til vindmøllen, så denne gang blev det altså den 2.
Venlig hilsen Bent Højsgaard